Når innovative løsninger gjelder!Om oss

Velkommen til Inderberg Prosjekt AS. Et uavhengig konsulentfirma som tilbyr rådgivningstjenester primært innenfor bygg og anlegg.

Innenfor offentlige og private bygge- og anleggsprosjekter er innovative løsninger innenfor prosjektstyring viktig. Inderberg Prosjekt AS ønsker å bidra til at oppdragsgiver oppnår riktig kvalitet til rett pris og tidsfrist.

Org.nr: 999 647 103.mva

Vårt formål

Konsulentvirksomhet innenfor bygg og anlegg, prosjektstyring, kvalitetssystemer, HMS, eiendomsutvikling, salg og utleie av egen eiendom og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

Våre tjenester

- Prosjektledelse
- Byggeledelse
- Rådgivning innenfor prosjektstyring
- Kvalitetsrådgivning
- Usikkerhetsstyring
- PA innen totalentreprise NS 8407 (prosjektstrategi, tildelingskriterier, konkurransegrunnlag mm)
- Utvikling av KS- og styringssystemer (bedrifter og prosjekter)
- Organisasjonsutvikling i prosjektorganisasjonen
- Eiendomsutvikling