Når innovative løsninger gjelder!Det grønne skiftet og bruk av fornybare energikilder

Vi jobber med og interesserer oss for det grønne skiftet. Ny teknologi og gode prosjekterte løsninger er viktig skal man oppnå A som energikarakter.

Statlige og private byggherrer er opptatt av å få mest mulig bygg for sine investeringer, og da er det ikke alltid at passivt er lønnsomt mtp en kost/nytteverdi.

Vi har utviklet og fått bygget en enebolig på 500 BRA der man ved kost/nytteverdi valgte å kun bygge passivt i kjeller, og TEK10 i 1 og 2 etasje.
Vinduer og dører er oppgradert med U-verdi 0,8 og det er valgt fornybare energikilder for å imøtekomme energiforbruk samt oppnå energikarakter A.

Litt fakta:
- 3 etasjer, herav garasje på 55 m2 i kjeller
- Lekkasjetall: 0,41
- Arealer: BTA 550 m2/BRA 498 m2/P-rom 367 m2
- Passivvegg i kjeller ved bruk av Glava trollveggen
- TEK10 vegg i 1 og 2 etasje
- Alle vinduer og dører med u-verdi 0,8
- Bergvarmepumpe for vannbåren varme og tappevann
- Solfangeranlegg som gir min.6500kWh pr.år
- Viftekonvektorer i 1 og 2 etasje med kjøling fra bergvarmen
- Nødstrøm som kobles via aggregat. Styrer vannbåren varme, tappevann og noen lyspunkt
- Fasade og balkonger etc. kledd med fiberbetongpanel. Dette ser ut som ordinær tømmermannskledning og er vedlikeholdsfritt.

Årsforbruk:
De energieffektive tiltakene som ble prosjektert gir allerede resultater etter 6 mnd!
Det er for 1 driftsår beregnet et årsforbruk på ca.10000kWh. Varmekurven er nå under regulering og målet er at eneboligen skal bruke maks 8500kWh etter 2 år i drift.
Det ble prosjektert et solfangeranlegg med effekt på 6500kWh og dette behovet kommer ikke eneboligen til å trenge. Anlegget vil istedenfor produsere mellom 4500-5000kWh.

Det blir mye fokus på totalt netto energibehov pr.år etter nye energikrav i TEK10 som gjelder fra 01.01.2017. Kravet til småhus blir 100+1600/m2 oppvarmet BRA.
Denne eneboligen får et teoretiske oppvarmingsbehovet, inkludert tap i ventilasjon på ca.53135kWh pr.år. Da er ikke tappevann inkludert i denne beregningen.
Da er det ingen tvil om at "systemvirkegraden" som inkluderer både væske-vann varmepumpe, solfangeranlegg og viftekonvektorer gir stor gevinst når det første driftsår er beregnet et årsforbruk på 10000kWh.

Artikkel på LinkedIn

Vi er ledig for nye oppdrag der byggherren ønsker et innovativt bygg forberedt for fremtiden med fornybare energikilder!