Når innovative løsninger gjelder!Utførte prosjekter innen bygg og anlegg

Bygg
Rehabilitering av Borettslag i Oslo, 2013 - 2014
Prosjektledelse og PA

Enebolig med energikarakter A, 2015 - 2016
Prosjektering, PA og prosjektledelse

Tomteutvikling, 2013 - 2016
Tilrettelegging for boligutvikling i Trøndelag

Samferdsel
Samferdesel i Hedmark og Akershus, 2011 - 2015
Rådgiver og underleverandør til Statens vegvesen sine utbygginger på E6.